Aconseguir bonificacions per a contractar essent autònom

La Seguretat Social ofereix diversos tipus de bonificacions per a contractar essent autònom. Avui parlarem sobre aquests tipus de bonificacions, en què consisteixen, i els requisits que aquestes suposen.
 

Quins requisits cal complir per poder contractar un treballador?

En primer lloc, cal parlar sobre els diversos passos a seguir o requisits necessaris per poder contractar essent autònom. Caldrà estar inscrit, per començar, en el règim corresponent de la Seguretat Social. També serà necessari sol·licitar un Codi de Compte de Cotització. Un cop fet això, s’haurà de realitzar l’alta del nou treballador utilitzant el model corresponent, sempre que el treballador hagi obtingut, prèviament, el seu número d’ afiliació de la Seguretat Social. Un cop signat el contracte, aquest haurà de ser presentat al Servei Públic d’Ocupació dins un termini de 10 dies des del moment en què s’hagi realitzat l’alta.
Quan s’hagi realitzat tot el procés, caldrà assegurar-se que es realitzen tots els pagaments necessaris pel que fa a les quotes de la Seguretat Social, i que tots els impostos són realitzats dins el termini apropiat. Els nostres programes de comptabilitat online et poden ser beneficiosos i pràctics en aquest aspecte, ja que t’ajudaran a tenir la comptabilitat del teu negoci al dia en tot moment.
 

Què són les bonificacions per a contractar essent autònom?

Quan parlem de bonificacions per a contractar essent autònom parlem de diverses ajudes que la Seguretat Social ofereix als autònoms per tal de poder contractar treballadors. Aquestes ajudes suposen bonificacions pel que fa a la quota empresarial de la Seguretat Social. Hi ha una àmplia varietat d’ajudes o bonificacions. Aquestes suposen diversos tipus de requisits, en funció del tipus de contracte de treball que es duu a terme.
No tots els tipus de contracte són bonificats. Per tant, avui parlarem sobre quatre tipus diferents de contracte que suposen ajudes pels autònoms i per a les empreses. Parlarem, també, sobre les seves bonificacions i els requisits que cal complir per tal de formalitzar-los.
Cal saber que, a més d’aquests tipus de contracte, també hi ha altres tipus de bonificacions, tant per contractes indefinits com per contractes temporals. Malgrat això, tots els tipus de contracte sobre els que parlarem avui poden resultar especialment beneficiosos pels treballadors autònoms.

contractar essent autònom

Contracte de suport a emprenedors

El contracte indefinit de suport a emprenedors és una de les maneres d’aconseguir bonificacions per a contractar essent autònom. Consisteix en un tipus de contracte que permetrà als autònoms o empreses una reducció de la quota de la Seguretat Social. Per tal de poder realitzar aquest contracte, serà necessari que aquest sigui de durada indefinida. L’empresa o autònom que desitgi contractar no podrà tenir més de 50 treballadors; el candidat en qüestió haurà de trobar-se en situació de desocupació. El treballador també haurà de ser menor de 30 anys, o bé major de 45.
 

Contracte indefinit d’un jove per a microempreses o autònoms

Es tracta d’un altre tipus de contracte que també pot ser utilitzat per petites empreses o per contractar essent autònom. També suposa importants bonificacions per la contractació d’un treballador menor de 30 anys, o menor de 35 en cas de de discapacitat. El contracte haurà de ser de durada indefinida, i podrà ser de jornada completa o bé jornada parcial. Caldrà que el treballador contractat es trobi en situació de desocupació en el moment de formalitzar el contracte.
Aquest tipus de contracte podrà ser realitzat per empreses de menys de 9 treballadors, que no hagin realitzat aquest mateix contracte amb anterioritat. El treballador haurà d’estar contractat durant 18 mesos, com a mínim. Les reduccions que suposaran les bonificacions d’aquest tipus de contracte s’aplicaran, únicament, a un contracte.
 

Contracte indefinit a temps parcial amb vinculació formativa

El contracte indefinit a temps parcial amb vinculació formativa té com a objectiu proporcionar a joves sense experiència la oportunitat d’introduir-se al món laboral. La durada podrà ser indefinida o temporal, i serà sempre a jornada parcial. Generalment, aquesta no podrà ser superior al 50%.
Aquest contracte també és una manera d’aconseguir bonificacions per tal de contractar essent autònom. Suposarà una important reducció de la quota empresarial de la Seguretat Social.
 

Contracte de nou projecte d’emprenedoria jove

Aquest contracta és una altra manera d’aconseguir bonificacions per a contractar essent autònom. Consisteix en un tipus de contracte que poden realitzar autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en cas de discapacitat. Aquests autònoms no podran haver contractat cap altre treballador anteriorment utilitzant aquest tipus de contracte, ni cap altre. El treballador contractat haurà de ser major de 45 anys, i haurà d’estar desocupat. La bonificació consistirà en una reducció de la quota de la Seguretat Social durant 12 mesos.

Tots aquests tipus de contracte ofereixen importants bonificacions. Alguns d’ells no només resultaran beneficiosos per tal de contractar essent autònom, sinó també per algunes empreses.

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

Millorar la productivitat a l’empresa és una de les fites professionals més desitjades per als empresaris. La productivitat és la relació entre els recursos de l’empresa i els[...]

El model 115 és un dels procediments fiscals més comuns a omplir quan s’és empresari. Es tracta d’una contingència reguladora que afecta a tot aquell que regenta un[...]

Les criptomonedes són monedes alternatives i digitals que utilitzen la criptografia. Així es pot portar un control de la creació de noves unitats, i les transaccions són segures.[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *