Obligacions fiscals al gener: model 390, 303 i 130

El gener és un dels mesos clau en les obligacions amb Hisenda. Durant aquest mes es tanca el quart trimestre de l’any anterior i cal presentar la declaració anual de l’IVA o model 390. Moltes vegades sorgeixen dubtes sobre els resultats obtinguts en els models tributaris, de manera que intentarem aclarir algunes idees.
Abans de res, i a manera de recordatori no oblidis que:

  • El tancament del quart trimestre de 2017 es realitza al gener.
  • Del primer trimestre de 2018, a l’abril.
    Al juliol es tanca el segon trimestre.
  • El tercer trimestre, a l’octubre.
  • I el quart trimestre de 2018 el tancarem al gener de 2019.

 

És important que no et distreguis amb les dates de presentació de models tributaris. T’animem que tinguis la teva comptabilitat sempre al dia. Els programes de facturació en línia com QUANTUM CONTA poden facilitar-te la tasca. Vols provar-ho?

Aquestes són algunes de les dates que has de tenir en compte durant aquest mes:

  • Fins al dia 20 podràs presentar els models 111 i 115 de l’últim trimestre de l’any anterior.
  • El dia 30 finalitza el termini per presentar l’autoliquidació del model 303, la declaració trimestral de l’IVA, i el model 349 d’operacions intracomunitàries. Tots dos corresponen també a l’últim trimestre de 2017. També aquest dia serà l’últim per els models 130 o 131.
  • La declaració anual d’entitats en règim d’atribució de rendes es pot presentar fins al dia 31 mitjançant el model 184.
  • Al gener, a més cal entregar la declaració anual de la liquidació de l’IVA, amb el model 390, així com de les retencions a compte, amb els models 180 i 190.

modelo 390
La declaració-resum anual (model 390) conté les operacions realitzades al llarg de l’any natural a la liquidació de l’IVA.

 

El model 390 no és obligatori per a les empreses que facin servir el SII

El model 390 és una declaració tributària de resum anual, que reflecteix les operacions realitzades durant l’any natural relatives a la liquidació de l’IVA.
En acabar aquest mes de gener, totes les factures de compres i vendes de l’exercici 2017 han d’estar registrades. D’aquesta manera podràs realitzar la liquidació de l’IVA mitjançant el model 303 i presentar el model 390. Les empreses que facin servir el subministrament immediat d’Informació (SII) ja no tindran l’obligació de presentar el model 390, ni els models 340 i 347. L’agència Tributària ja té al seu poder els seus llibres de registre d’IVA.
Sí que estan obligats a presentar la declaració-resum anual, el model 390, “tots aquells subjectes passius de l’Impost sobre el Valor Afegit que tinguin l’obligació de presentar autoliquidacions periòdiques trimestrals de l’IVA, siguin mensuals o trimestrals, i a més els subjectes passius inclosos dins de la declaració conjunta”.

Resultats positius o negatius en els models tributaris 303 i 130/131

Quan en el model 303 el resultat és zero, vol dir que no hem de pagar res. Els ingressos i les despeses han estat compensats i el resultat final és zero. No obstant això, encara que no hagis de pagar, sí que és obligatori informar i presentar el model a Hisenda. Quan el resultat de zero ens el dóna en el model 130, és perquè ja has retingut l’IRPF corresponent a cada operació.

Si el resultat és positiu

Un cop realitzat els càlculs, el total és un valor positiu. Això vol dir que cal pagar. Es pot fer físicament, en una sucursal bancària o telemàticament. També es pot fer amb domiciliació bancària.
Els programes de facturació en línia permeten saber aquest resultat amb antelació, ja que un dels avantatges que ofereix és que els models s’omplen automàticament i et van informant de l’IVA i de l’IRPF que s’ha de liquidar.
 

Quan el resultat és negatiu

Si és negatiu en el model 303, vol dir que tenim dret a una compensació o devolució perquè hem tingut més despeses que ingressos. Com els models tributaris són acumulatius, si prefereixes una compensació, pots anar descomptant aquest import de què et toqui pagar en el següent trimestre. Si prefereixes que Hisenda t’ho torni, ho pots demanar ara al gener.
És possible que a l’hora de sol·licitar aquesta devolució, et demanin informació de la teva facturació. És important que tinguis tota la informació actualitzada, cosa que et resultarà facilíssim amb un programa de comptabilitat en línia com QUANTUM CONTA. Sol·lícita aquí una demo.
 
 
 
 

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

Millorar la productivitat a l’empresa és una de les fites professionals més desitjades per als empresaris. La productivitat és la relació entre els recursos de l’empresa i els[...]

El model 115 és un dels procediments fiscals més comuns a omplir quan s’és empresari. Es tracta d’una contingència reguladora que afecta a tot aquell que regenta un[...]

Les criptomonedes són monedes alternatives i digitals que utilitzen la criptografia. Així es pot portar un control de la creació de noves unitats, i les transaccions són segures.[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *