Què és deduïble i què no ho és a la comptabilitat d'una empresa

Saber què és deduïble i què no ho és primordial per portar una bona gestió comptable de la teva empresa. I, a més, estalviar-te problemes. Totes les empreses i els professionals autònoms tenen dret a deduir l’IVA que han pagat dels productes i serveis relacionats amb la seva activitat. Per tal que totes aquestes despeses es puguin deduir, s’han de complir una sèrie de requisits.
A continuació, t’explicarem tot el que cal saber sobre què és deduïble i què no ho és. Les empreses han de saber què és deduïble i què no per portar una correcta comptabilitat. Però, abans de res, és important que anem a pams.

Què és l’IVA?

L’IVA és un impost indirecte que grava el consum. Aquest impost s’aplica sobre els béns i les prestacions de serveis. És a dir, és l’impost que el consumidor final ha de pagar a l’Estat per haver adquirit aquell producte concret. Existeixen dos tipus d’IVA: l’IVA repercutit i l’IVA suportat.
Què és el primer que hem de fer per entendre la diferència entre aquests dos tipus d’IVA? Doncs hem de recordar que tots els professionals tenen dret a deduir-se l’IVA de tots aquells productes que han pagat.
L’IVA repercutit és aquell que s’aplica a les factures que s’emeten. D’altra banda, l’IVA suportat és aquell que paguem quan adquirim un producte o un servei.
Per tant, un professional o una empresa, quan hagi de fer la declaració trimestral de l’IVA, només ingressarà la diferència de l’IVA comprat i l’IVA venut. És a dir, la diferència entre el repercutit i el suportat.
De totes maneres, ja sabem que no totes les despeses poden ser deduïbles. Segons l‘activitat i l’epígraf de cada negoci, es podran deduir una sèrie de tickets o altres.
Vegem quins són els requisits per tal de poder desgravar el màxim de factures d’IVA.

Iva i les seves especificacions

Què és deduïble i els requisits per desgravar l’IVA suportat

L’Iva suportat, és a dir, l’IVA que es paga al moment d’adquirir un producte o servei, es pot dividir segons si és deduïble o no. Per tal que aquest tipus d’IVA es pugui deduir s’han de complir una sèrie de requisits i condicions.

 • Que sigui una despesa vinculada a l’activitat econòmica que es desenvolupa per part de l’empresa o autònom
 • Consum d’explotació de matèries primeres, combustibles, material d’oficina i tot el que sigui necessari per al correcte desenvolupament de la feina
 • Sous i salaris, així com també les pagues extraordinàries i les indemnitzacions
 • Impostos a pagar, com l’IBI o l’IAE
 • Lloguer i despeses de manteniment
 • Subministres
 • Despeses financeres

Evidentment, en cap cas es pot deduir qualsevol despesa que no estigui vinculada a l’activitat professional del negoci.

 • Aquesta despesa s’ha de poder justificar. Per saber què és deduïble, és necessari que aquell ticket i la seva despesa es puguin justificar. Si no es compleixen uns requisits mínims, no es podrà deduir.
 • Que estiguin contemplats al registre comptable. Totes les despeses s’han de registrar al llibre de registre de l’empresa. És de compliment obligat tenir al dia aquest llibre.

Despeses no deduïbles

D’altra banda, també hi ha diverses despeses que, per molt afins que siguin a la nostra activitat, no ens les podrem deduir. Existiran moltes raons per les quals no compliran els requisits del que és deduïble. Nosaltres et llistem les més comunes.

 • No es té un justificant vàlid. Tant pot ser per la falta d’alguna dada o perquè és poc clara
 • Factures no vàlides
 • Possibles errors comptables
 • Justificants presentats fora de termini

Aquests quatre punts solen fer que algunes de les despeses deduïbles no ho puguin ser. Però també hi ha un grup de pagaments que no es podran desgravar mai. Aquests pagaments són:

 • Els donatius
 • Les multes o les sancions
 • Les pèrdues econòmiques declarades pel joc
 • Els impostos i els interessos d’Hisenda

Saber què és deduïble pot ser senzill si tens en compte les característiques de l’epígraf de la teva empresa o activitat professional

S’ha de tenir en compte com es classifiquen les despeses i com es treballen les factures del que és deduïble. Si es fa aquesta gestió correctament es podran desgravar més tickets. Cal tenir present que el fet de no poder deduir les compres realitzades pot suposar una falta d’estalvi d’IVA al final d’any.
En qualsevol cas, saber gestionar correctament què és deduïble i què no ho és requereix dels coneixements econòmics necessaris.

Si vols confiar la comptabilitat de la teva empresa a un equip professional, compta amb nosaltres.

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

Millorar la productivitat a l’empresa és una de les fites professionals més desitjades per als empresaris. La productivitat és la relació entre els recursos de l’empresa i els[...]

El model 115 és un dels procediments fiscals més comuns a omplir quan s’és empresari. Es tracta d’una contingència reguladora que afecta a tot aquell que regenta un[...]

Les criptomonedes són monedes alternatives i digitals que utilitzen la criptografia. Així es pot portar un control de la creació de noves unitats, i les transaccions són segures.[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *