La realitat sobre què és l'evasió d'impostos i el que la gent creu que és

Qualsevol empresa té una sèrie de responsabilitats amb l’Estat que no pot eludir. L’Agència Tributària obliga al pagament d’una sèrie d’impostos, i no pagar-los podria ser considerat un delicte. Però què és l’evasió d’impostos?
Aquest i altres conceptes són termes que has de conèixer per fer una correcta gestió de la teva empresa.

Què és l’evasió d’impostos?

El primer que has de tenir clar és que l’evasió d’impostos és en qualsevol cas il·legal. Es tracta de pagar menys impostos de forma totalment deliberada a través de l’ocultació. Consisteix, bàsicament, en ocultar informació o ingressos a Hisenda.
Alguns exemples d’evasió fiscal serien dir que s’han obtingut uns ingressos menors als reals o augmentar els gestos que es poden deduir de forma no lícita. Imagina una persona que realitza una activitat econòmica però que decideix ocultar-la i no la notifica a Hisenda. En aquest cas estarem parlant d’evasió fiscal, ja que no estarà pagant els impostos que corresponen als seus ingressos.
Qui porta a terme l’evasió fiscal estarà actuant de forma contrària a la llei. El resultat d’aquesta acció és evidentment que l’Estat percep menys ingressos dels que hauria d’obtenir. Per aquest motiu s’encarrega de sancionar a les persones que no compleixen amb la llei. Aquesta sanció dependrà de la gravetat de la infracció.

Conceptes fàcils de confondre

Ja t’hem explicat què és l’evasió d’impostos o evasió fiscal. En canvi, és important considerar que és fàcil confondre aquest concepte amb altres termes que a continuació explicarem. Aquests, tot i que defineixen accions que poden tenir relació amb l’evasió d’impostos, presenten diferències. Per això és important distingir-los.

Frau fiscal

El frau fiscal és el primer concepte del qual et parlarem. És fàcil confondre’l amb l’evasió d’impostos perquè de fet les fronteres entre ambdós són molt difoses. Fins i tot el frau fiscal es pot considerar un tipus d’evasió fiscal. En canvi, el frau fiscal sempre es refereix a una acció premeditada.
Consisteix en canviar il·lícitament el sentit de la normativa per obtenir un benefici econòmic. Podem dir llavors que la persona que comet frau fiscal fingeix que compleix la llei quan no ho fa i és plenament conscient d’això. Un exemple de frau fiscal seria presentar documents falsos amb l’objectiu de pagar menys impostos o no pagar-los.
Al frau fiscal se’l considera una infracció administrativa i és constitutiu de delicte quan supera certes quantitats. En alguns casos pot sancionar-se amb una multa, però quan parlem de frau fiscal greu podríem arribar a trobar-nos amb penes de presó.

Elusió fiscal

Ja t’hem explicat què és l’evasió d’impostos i en què consisteix el frau fiscal. No podem oblidar tampoc l’elusió fiscal, i és que és freqüent confondre aquest concepte amb el d’evasió fiscal.
La primera cosa que has d’entendre sobre l’elusió fiscal és que la persona que la porta a terme es troba dins el marc de la legalitat. Això no passava en els dos casos anteriors. Qui fa frau fiscal o evasió fiscal està realitzant sense cap mena de dubte una acció il·legal.
L’elusió fiscal consisteix, en canvi, en aprofitar qualsevol recurs o buit legal per pagar menys impostos. Es troba al límit de la llei però sempre dins d’aquesta. Per aquest motiu no es pot sancionar a ningú que faci una acció considerada elusió legal.
No obstant això, has de comprendre que l’elusió dóna també com a resultat una menor percepció d’ingressos per part de l’Estat. És per això que els organismes pertinents fan el que està en la seva mà per acabar amb aquest tipus de pràctiques. La manera de fer-ho es canviar la llei o crear normes administratives capaces de compensar els buits legals.

Estar al dia amb els impostos

En definitiva, l’evasió i el frau fiscal són accions il·legals i sancionables que en qualsevol cas han d’evitar-se. L’elusió fiscal, pel contrari, sí que es troba dins els límits de la llei. Tot i això, has d’entendre que s’han de tenir grans coneixements sobre la mateixa per no acabar incorrent en activitats que, de fet, sí que serien punibles. Al cap i a la fi, aquests buits i recursos legals del que parlàvem moltes vegades no són comprensibles per tothom.
En tot cas, el millor és que t’asseguris que compleixes en tot moment amb les teves obligacions fiscals. Mantenir-te al dia amb els pagaments és senzill si portes una bona organització. Tot i això, t’animem a que consultis les solucions comptables que posem a la teva disposició. D’aquesta manera podràs gestionar i pagar els teus impostos a Hisenda de manera ràpida i fàcil.
 
 

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

Millorar la productivitat a l’empresa és una de les fites professionals més desitjades per als empresaris. La productivitat és la relació entre els recursos de l’empresa i els[...]

El model 115 és un dels procediments fiscals més comuns a omplir quan s’és empresari. Es tracta d’una contingència reguladora que afecta a tot aquell que regenta un[...]

Les criptomonedes són monedes alternatives i digitals que utilitzen la criptografia. Així es pot portar un control de la creació de noves unitats, i les transaccions són segures.[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *