Requisits legals per a determinades societats

Per tal de constituir una Societat Limitada, Societat Anònima o Societat Civil, cal complir certs requisits legals. A continuació, parlarem dels diversos requisits legals necessaris per tal de crear aquests tres tipus de societats.
 

Requisits legals per constituir una Societat Limitada (S.L.)

Una Societat Limitada, coneguda també com a S.L., és un tipus de societat mercantil molt habitual avui en dia. Sol ser el tipus de societat que escull la gran majoria de treballadors autònoms que desitgen emprendre i crear la seva pròpia empresa.
Aquests són els diversos requisits legals per tal de constituir una Societat Limitada:

  • En primer lloc, serà necessari pensar el nom de l’empresa. Caldrà sol·licitar i adquirir un certificat que confirmi que el nom en qüestió està disponible. El certificat s’haurà de sol·licitar al Registre Mercantil Central.
  • Un altre dels requisits legals per constituir una Societat Limitada serà aportar un capital social inicial mínim de 3.000€.
  • També serà necessari obrir una compte bancari a nom de l’empresa, on s’ingressaran aquests diners. Caldrà presentar el certificat obtingut pel Registre Mercantil conforme el nom de la societat ha estat acceptat.
  • Els diferents socis de la S.L. hauran de signar les escriptures de l’empresa davant un notari. Caldrà presentar també els estatuts de la societat, prèviament redactats.
  • Un cop signades les escriptures, serà necessari sol·licitar el número d’identitat fiscal, conegut també com a N.I.F. Es tracta d’un número que serà utilitzat per la societat en tots els tràmits legals, fiscals i laborals.
  • Finalment, caldrà inscriure la societat a la Generalitat i al Registre Mercantil Provincial.

 

requisits legals
Cal triar la millor opció per constituir la seva societat.

Requisits legals per constituir una Societat Anònima (S.A.)

Una Societat Anònima, o S.A., és també un tipus de societat mercantil. La principal diferència entre una Societat Anònima i una Societat Limitada és la inversió inicial a realitzar. Aquesta es dividirà en accions que, alhora, representaran la part de l’empresa en qüestió que correspon a cadascun dels socis, els vots dels quals vindran determinats pel nombre d’accions que posseeixen cada un d’ells.
Pel que fa al procés de constitució de la Societat Anònima, aquest serà el mateix que en el cas de la Societat Limitada ja que, en ambdós casos, es tracta de societats mercantils. La diferència més important respecte dels requisits legals d’una Societat Limitada serà el capital social mínim que cal aportar. L’import d’aquest, en el cas de la Societat Anònima, haurà de ser d’un mínim de 60.101,21€. Aquest, tal com hem explicat, es dividirà en accions.
Els diferents requisits legals per constituir una Societat Anònima fan que aquesta sigui la més idònia en els casos en què es preveu una mobilitat important del capital de l’empresa. També serà necessari constituir aquest tipus de societat en el cas de les empreses que precisen una inversió important, o en cas que aquesta inversió provingui d’un número gran de socis.
 

Requisits legals per constituir una Societat Civil (S.C.)

Una Societat Civil és un tipus d’empresa, coneguda també com a S.C., que es pot definir com una mena de contracte privat entre diversos treballadors autònoms que desitgen treballar conjuntament. Per tant, es tracta d’un tipus de societat amb menys requisits legals. També és més senzilla de constituir, i menys costosa, que una Societat Limitada o una Societat Anònima. Un d’aquests requisits legals serà, com ja hem dit, la necessitat que els treballadors es donin d’alta a la Seguretat Social com a autònoms.
Ja no es tracta d’una societat mercantil, ja que els requisits legals no estableixen la obligació d’inscriure la societat en qüestió al registre. En canvi, un cop s’hagi obtingut el NIF de la futura empresa, caldrà donar-la d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i a la Generalitat.
En el cas de la Societat Civil, la llei no estableix un import mínim pel que fa al capital social. Aquesta és una altra de les diferències pel que fa als requisits legals d’aquest tipus de societat. En canvi, cada soci podrà realitzar la inversió inicial que desitgi. Un important desavantatge d’aquest tipus de societat respecte a la resta és el fet que els socis respondran, de manera personal i directa davant possibles deutes de la societat, amb els seus propis béns.
Es tracta d’una societat que serà recomanable en el cas d’aquells petits comerços que no requereixen una important inversió inicial. També en el cas de les empreses i empresaris que prefereixen optar per una gestió del negoci senzilla.

A Quantum no només som experts en assessorar-te sobre el tipus de societat més idoni per la teva activitat professional. També et podem oferir el millor software per dur a terme una gestió fàcil i eficaç de la teva empresa. Et convidem a llegir aquests avantatges dels programes de comptabilitat online.

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

Millorar la productivitat a l’empresa és una de les fites professionals més desitjades per als empresaris. La productivitat és la relació entre els recursos de l’empresa i els[...]

El model 115 és un dels procediments fiscals més comuns a omplir quan s’és empresari. Es tracta d’una contingència reguladora que afecta a tot aquell que regenta un[...]

Les criptomonedes són monedes alternatives i digitals que utilitzen la criptografia. Així es pot portar un control de la creació de noves unitats, i les transaccions són segures.[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *