Quines són les tendències econòmiques a Espanya a finals de 2018?

Avui parlarem sobre les tendències econòmiques a Espanya a finals de 2018. Alguns experts i analistes van realitzar, a inicis d’any, estudis que permetien treure conclusions optimistes sobre el creixement econòmic d’Espanya al llarg d’aquest any. A continuació parlem sobre les tendències econòmiques a Espanya al llarg d’aquest 2018.
 

Tendències econòmiques a Espanya: Quines eren les previsions a inicis de 2018?

L’any 2018 va començar amb un molt bon ritme durant els primers mesos. Aquest va ser un dels motius pels quals un gran nombre d’analistes i experts van preveure una important millora econòmica al llarg del segon i tercer trimestres de 2018.
Entre altres previsions, es va estimar un augment del PIB al llarg dels mesos restants de 2018. Els experts també van preveure una reducció en la tassa d’atur al llarg dels propers mesos i anys. Pel que fa a nous llocs de treball, durant els primers mesos, l’any 2018 és el que va mostrar més millores respecte als demés anys posteriors a la crisis econòmica.
 

Tendències econòmiques a España al llarg de l’any 2018

Al llarg d’aquest any 2018 l’economia espanyola ha sofert diversos canvis. Les tendències econòmiques a Espanya a inicis d’any semblaven molt positives. Malgrat això els resultats no han sigut els que en un primer moment s’esperava. Cal destacar que el creixement econòmic a Espanya va ser major durant el primer trimestre que durant el segon. Actualment, encara són molts els aspectes en els quals l’economia espanyola encara ha de millorar.
Podem afirmar que aquest any 2018 ha suposat importants millores per gran part de la població en l’àmbit laboral. A conseqüència d’això, a finals del segon trimestre es van realitzar informes que indicaven que una de les tendències econòmiques a España a finals de 2018 seria una millora en el consum.
A inicis d’any es va estimar que, debut a la millora en l’economia, la tassa d’atur disminuiria. És cert que s’han ofert un gran nombre de llocs de treball; la situació, però, segueix sense ser la mateixa que abans de la crisis. Cal destacar que s’ha vist un important augment en la tassa de treball temporal. De fet, cal destacar que aquesta una de les més altes d’entre tots els països de la Unió Europea. Per tant, la tassa d’atur ha disminuït considerablement des de la crisi econòmica de fa uns anys. Tot i això, la situació laboral de molts treballadors segueix sense ser la més adequada.
Per altra banda, diversos organismes europeus han destacat l’estancament dels salaris com a conseqüència de la lenta recuperació de la crisis econòmica de fa uns anys. Una altra de les causes d’aquest estancament és la reducció del consum, causada, alhora, per un augment de preus i el mateix estancament de salaris. Les retallades de salari també han sigut tema de debat, i quelcom que no resulta beneficiós per la millora de l’economia espanyola.
Un altre dels aspectes que han resultat perjudicials per la millora de l’economia espanyola és el deute acumulat; la disminució d’aquest ha estat molt lleu al llarg dels últims any.
 

Consells per les empreses

Ja sabem que les tendències econòmiques a Espanya actuals no són les que en un primer moment s’esperaven; alguns experts i analistes, però, segueixen afirmant que l’economia creixerà al llarg del proper any 2019. Tot i això, són moltes les empreses que, davant les incerteses de l’economia actual, tenen dubtes sobre com actuar i sobre les tendències econòmiques a Espanya en el futur.
Per començar, és imprescindible afrontar i analitzar la situació. D’aquesta manera serà possible ser verdaderament conscient de fins a quin punt la nostra empresa podria veure’s afectada per la situació econòmica en què es troba el país.
Caldrà realitzar un pressupost i seguir-lo. Malgrat que pot semblar evident, una de les claus davant una situació econòmica incerta és la realització d’un pressupost que estimi i calculi qualsevol tipus de despesa futura. Per tant, és imprescindible tenir sempre al dia la gestió del negoci.
A més, d’aquesta manera serà molt més senzill prendre decisions en el dia a dia de l’empresa. Podrem realitzar un pla de negocis que valori diverses situacions i les seves conseqüències. També és molt important mantenir el contacte amb antics clients; intentar trobar diverses estratègies de promoció; i estar disposat a innovar, sense permetre que això suposi massa risc per l’empresa.

Les tendències econòmiques a Espanya al llarg d’aquest any 2018 no han estat les que en un primer moment s’esperaven. Malgrat es prediu que la millora augmentarà en un futur proper, cal estar sempre preparat pel que fa a la gestió del negoci, i Quantum et pot ajudar.

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

Millorar la productivitat a l’empresa és una de les fites professionals més desitjades per als empresaris. La productivitat és la relació entre els recursos de l’empresa i els[...]

El model 115 és un dels procediments fiscals més comuns a omplir quan s’és empresari. Es tracta d’una contingència reguladora que afecta a tot aquell que regenta un[...]

Les criptomonedes són monedes alternatives i digitals que utilitzen la criptografia. Així es pot portar un control de la creació de noves unitats, i les transaccions són segures.[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *