6 novetats en la llei de gestió de dades

La gestió de dades dels diferents treballadors, clients o proveïdors d’una empresa o entitat sempre ha estat un tema que cal tenir en compte. Per aquest motiu, és important que les empreses sempre segueixin i compleixin la Llei de Protecció de Dades corresponent.
 

El nou Reglament General de Protecció de Dades

El proper dia 25 de maig de 2018 entrarà en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Per tant, l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades i l’Agencia Catalana de Protecció de Dades s’hauran d’assegurar que les respectives lleis s’adhereixen a les noves condicions i el nou reglament.
Serà necessari i obligatori que totes les empreses i institucions segueixin aquest reglament, per tal de garantir als clients la major confidencialitat respecte a la gestió de dades personals. A continuació, t’expliquem sis novetats i canvis que suposarà aquesta nova llei de gestió de dades.

Quines novetats suposa la nova llei de gestió de dades?

Per començar, és necessari saber que el nou reglament suposarà una gestió de dades molt més estricta. Dit d’altra manera, l’objectiu d’aquest nou reglament és garantir més privacitat i més control de les dades dels clients, treballadors, col·laboradors i proveïdors d’una empresa o usuaris d’una pàgina web. La llei també ve acompanyada de nous principis, nous drets, i noves mesures de seguretat, dels quals parlem a continuació.

1. La nova llei de gestió de dades comporta nous principis

Una de les novetats que suposa la nova llei de gestió de dades és que ve acompanyada de nous principis. Per exemple, s’introdueix el principi de la limitació de la finalitat de l’obtenció de dades personals. Dit d’altra manera, els clients, usuaris, treballadors o proveïdors, en el moment de proveir les seves dades personals, hauran de ser informats amb claredat sobre tots els objectius d’aquestes. Un altre dels principis constitueix la minimització de dades. En altres paraules, les empreses i institucions només sol·licitaran aquelles dades necessàries per a cadascuna de les finalitats d’aquestes.

Proteja sus datos
Les seves dades cal que compleixin la nova llei europea.

2. Quins drets suposa la nova llei?

L’anterior Llei Orgànica de Protecció de Dades establia que els diferents clients, usuaris, proveïdors i treballadors tenien dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació i l’oposició respecta a la gestió de dades personals. Amb el nou reglament, els drets dels usuaris s’amplien. Entre d’altres, els interessats també tindran el dret a l’oblit. Dit d’altra manera, les seves dades podran ser eliminades dels servidors. També tindran dret a la portabilitat, és a dir, a la transmissió d’aquestes dades d’una entitat a una altra.

3. Cal obtenir consentiment del client o usuari

Una altra de les principals bases d’aquesta llei de gestió de dades és que aquesta exigeix un consentiment per part de la persona interessada per tal que una empresa o entitat pugui fer ús de les dades. D’altra banda, el Reglament General de Protecció de Dades estableix que, en cas de tractar-se de dades personals de menors d’edat, serà necessari el consentiment del pare, mare o tutor legal. En cas contrari, la institució o empresa en qüestió no podrà fer ús de les dades personals del menor.

4. Les empreses o institucions hauran de comunicar qualsevol error respecte a la gestió de dades

Una novetat respecte a l’antiga Llei Orgànica de Protecció de Dades és el fet que, en cas de cometre un error respecte a la gestió de dades d’un client o usuari, caldrà notificar-ho. S’haurà d’avisar a l’entitat corresponent en cada cas.

5. El nou Delegat de Protecció de Dades

El nou reglament també ve acompanyat d’una nova figura: el Delegat de Protecció de Dades. Es tracta d’un assessor que s’haurà d’encarregar de tots aquells aspectes relacionats amb la gestió de dades. No és necessari que hi hagi un Delegat de Protecció de Dades en totes les empreses. Tot i així, es tracta d’un càrrec imprescindible en aquelles institucions o empreses públiques o d’importants dimensions, així com aquelles que gestionen dades especialment delicades.

6. Augment en les sancions pel que fa a la gestió de dades

Una altra de les novetats més importants en el reglament és l’import de les sancions. Fins ara, l’import podia variar des d’un mínim de 900€ fins a un màxim de 600.000€. Malgrat això, degut als canvis que ha suposat el nou reglament, a partir del moment en què la nova llei entri en vigor, aquest import podrà augmentar fins a un màxim de 20 milions d’euros.

Gràcies a Quantum Conta , la teva empresa pot comptar amb l’assessorament més actualitzat i de més qualitat. No només respecte a la gestió de dades, sinó també en la resta d’aspectes fiscals i comptables.

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

Millorar la productivitat a l’empresa és una de les fites professionals més desitjades per als empresaris. La productivitat és la relació entre els recursos de l’empresa i els[...]

El model 115 és un dels procediments fiscals més comuns a omplir quan s’és empresari. Es tracta d’una contingència reguladora que afecta a tot aquell que regenta un[...]

Les criptomonedes són monedes alternatives i digitals que utilitzen la criptografia. Així es pot portar un control de la creació de noves unitats, i les transaccions són segures.[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *