Què és la factura electrònica i per què t'interessa

Una factura electrònica podria definir-se com una factura que, en comptes de paper, utilitza el suport electrònic. L’Agència Tributària dóna una definició més ajustada i parla de la factura electrònica com “l’equivalent funcional de la factura en paper, que es pot transmetre des de l’expedidor al destinatari per mitjans telemàtics”. En termes informàtics, seria “un fitxer amb el contingut exigit per llei a qualsevol factura, que es pot transmetre d’emissor a receptor per mitjans telemàtics (d’un ordinador a un altre) i que posseeix unes característiques que assegurin l’autenticitat i integritat”.
La factura electrònica és, per tant, una alternativa legal a la factura tradicional en paper. Igual que les factures en paper, les factures electròniques estan regulades pel Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre  i han de garantir, segons ens recorda en Ministeri d’Hisenda i Funció Pública al seu web:

  • La llegibilitat de la factura.
  • L’autenticitat de l’origen de la factura (és a dir, ha de garantir la identitat de l’obligat a la seva expedició i de l’emissor de la factura, que poden ser la mateixa persona).
  • La integritat del contingut de la factura (és a dir, garantir que el seu contingut no ha estat modificat).

Quan tenim una factura electrònica, la llegibilitat la proporcionarà i garantirà el programa informàtic a a través del com es crea o gestiona, mentre que l’autenticitat i la integritat de la factura electrònica es pot corroborar mitjançant  signatura electrònica, intercanvi electrònic de dades EDI  o mitjançant altres mitjans que els interessats hagin comunicat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per la mateixa.

factura electrónica
Les factures electròniques faciliten els processos de gestió i emmagatzematge.

 

Quins són els principals beneficis de la factura electrònica

    • Reducció de les despeses de facturació. En eliminar els costos d’impressió, missatgeria i emmagatzematge de les factures tradicionals en paper, la factura electrònica permet una reducció de costos important per a les empreses i usuaris.
    • Seguretat i rapidesa en l’emissió de factures. Si es contracten els serveis d’una empresa que compleix amb tots els requisits en matèria de seguretat i els tràmits de la qual estan homologats per l’Agència Tributària, la seguretat de les operacions està garantida. Així mateix, l’emissió de les factures electròniques és gairebé immediata. D’altra banda, programes com Quantumconta disposa de l’aplicació Tiquet Less que permet registrar i homologar els rebuts i factures emeses amb tan sol una fotografia presa amb el telèfon mòbil.
    • Facilita els processos administratius de gestió i emmagatzematge de factures. L’ús de sistemes de facturació electrònica permet agilitar els processos administratius ja que diverses persones poden treballar al mateix temps en la facturació i comptabilitat de la teva empresa mentre que el sistema electrònic d’emmagatzematge d’aquestes factures electròniques facilita la localització de la informació i la seva gestió, la qual cosa sempre és de gran utilitat a l’hora d’efectuar auditories internes o externes.

SSegons explica el Ministeri d’Hisenda, hi ha tres formes d’expedir factures electròniques:

    • Mitjançant la intermediació d’un prestador de serveis de facturació electrònica.
    • Que siguin creades pel propi destinatari de la factura electrònica.

Quantumconta és un producte desenvolupat per QUANTUMECONOMICS, empresa que neix de la unió d’una Gestoria Assessoria i una empresa de Desenvolupament de Programari en el núvol. Més de 50 anys d’experiència avalen la nostra aplicació comptable. Li convidem a provar el nostre programari de comptabilitat i li ajudarem a engegar-ho.
Sol·liciti ara el seu demo.

Picture of Quantum economics
Quantum economics

Quantum economics nace de la unión de una Asesoría con más de 50 años de experiencia, y una empresa de Desarrollo de Software en la nube con más de 20 años de experiencia.

Tabla de contenidos

Compartir:
Artículos relacionados:

Millorar la productivitat a l’empresa és una de les fites professionals més desitjades per als empresaris. La productivitat és la relació entre els recursos de l’empresa i els[...]

El model 115 és un dels procediments fiscals més comuns a omplir quan s’és empresari. Es tracta d’una contingència reguladora que afecta a tot aquell que regenta un[...]

Les criptomonedes són monedes alternatives i digitals que utilitzen la criptografia. Així es pot portar un control de la creació de noves unitats, i les transaccions són segures.[...]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *